ساخت سامانه ایستگاه تقویت فشار گاز و کنترل آن با PLC

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن ساخت سامانه ایستگاه تقویت فشار گاز و کنترل آن با PLC :

دید کلی :
هدف از این پایان نامه ساخت سامانه ایستگاه تقویت فشار گاز و کنترل آن با PLC می باشد


توضیحات کامل :

دانلود پایان نامه كارشناسی رشته مهندسی برق – الكتروتكنیك

ساخت سامانه ایستگاه تقویت فشار گاز و کنترل آن با PLC

 

 

مقدمه:

گاز پالایش شده خروجی از پالایشگاه وارد خطوط اصلی انتقال می گردد ،اما عمدتا فاصله بین مصرف كننده تا پالایشگاه بسیار زیاد است . مصرف گاز در شهرها در طول خط وجود عوارض طبیعی اعم از كوهها و گودالها و همچنین اصطحكاك ناشی از حركت گاز درون لوله باعث افت فشار آن می گردد بنابرین ایستگاههایی در فواصل منظم در طول خط احداث شده است كه دارای چند توربوكمپرس می باشند هدف از تاسیس این ایستگاهها جبران این افت فشار می باشد .

الف ) بررسی فرآیند كمپرس گاز از شیر  ورودی تا ولو خروجی:

 

بدین منظور یك انشعاب از خط اصلی گاز جهت ورود به ایستگاه گرفته شده است كه وارد ولو اصلی ورودی می گردد .

ولوهای اصلی ایستگاه مانند ولو ورودی و خروجی را اغلب به سه طریق باز وبسته نمود :

بصورت دستی 

بصورت خودكار شامل 

              الف)بوسیله دكمه   روی سیستم ولو

                ب)از راه دور اتاق كنترل

 

فشار  مورد لزوم برای حركت ولو در حالت اتوماتیك توسط یك لاین یك اینچ از خود گاز داخل لوله ایجاد می گردد برای این كار فشار داخل لوله جهت استفاده در عملگر توسط یك فشار شكن  به 7 بار شكسته می شود این فشار به روغن داخل یك مخزن اعمال شده كه این روغن باعث چرخش ولو می گردد .برای بازوبسته كردن مسیر محرك ها از سلونوكید ولوها استفاده می گردد. همچنین دو عدد میكروسوئیچ در طرفین نشانگرمشاهده باز وبسته بودن ولو رادر اتاق كنترل ممكن می سازد .در ادامه فشارگاز ورودی توسط فشار ورودی و خروجی ایستگاه دارای اهمیت بسزایی می باشد .در ادامه فرآیند گاز وارد سافیها می گردد تا ناخالصی های آن شامل دوده و موادنفتی و سایر آلودگیهای از آن جدا گردد. اغلب اسكراپرها براساس قانون ساده فیزیكی اختلاف جرم حجمی كار می كند .

 

ناخالصی های جمع شده در مخازن پایین اسكراپرها چند مدت باید تخلیه گردد این كار توسط به میزان آلودگیها در شرایط مختلف متفاوت است .در این مخازن با افزایش حجم مواد به شیرهای خودكار واقع بر لاتیهای تخلیه فرمان می دهد و عمل تخلیه در چند ثانیه انجام می پذیرد پس از این مرحله گاز جهت اندازه گیری می گردد. اندازه گیری خلوی گازها براساس اختلاف فشار می باشد كه مهمترن شكل آن استفاده از صفحه های سوراخدار   می باشد .

 

 

 

کلمات کلیدی:

ایستگاه تقویت فشار گاز 

طراحی سیستم های کنترل

كنترل كننده منطقی قابل برنامه ریزی

 

 

 

 

ساخت سامانه ایستگاه تقویت فشار گاز و کنترل آن با PLC
فهرست مطالب

 

1-ایستگاههای تقویت فشار گاز

أ‌- بررسی فرآیند كمپرس گاز از شیر ورودی تا خروجی 

ب‌- سیستمهای اصلی توربو كمپرسور

ت‌- منحنی كار كمپرسور

ث‌- كنترل سرج

ج‌- سیستم كنترل توربین

ح‌- بهره برداری از واحدها 

خ‌- سنسورهای مورد استفاده در واحد ها

2)اندازه گیری و تبدیل فشار گاز 

أ‌- پل وستون

ب‌- مبدل ترانسفورماتور تفاضلی متغییر خطی

ت‌- مبدل پتانسیومتری

ث‌- مبدل خازنی متغییر خطی 

ج‌- سنسور فشار از نوع القاء كننده متغییر 

ح‌- المانهای اندازه گیری فشار با استفاده از روش اندازه گیری طول نسبی

خ‌- المانهای اندازه گیری فشار با استفاده از روش اندازه گیری اضافه طول نسبی

د‌- اندازه گیری فشار به روش یونیزاسیون

ذ‌- گیج كاتد گرم و سرد 

ر‌- مبدل پیرو التریكی 

ز‌- گیج پیرانی 

3)اندازه گیری جریان گاز به روش قیاسی 

أ‌- عنصر اولیه جریان سنجهای وابسته به اختلاف فشار 

ب‌- عناصر اولیه 

ت‌- صفحه های سوراخدار 

ث‌- صفحه های با سوراخ خارج از مركز 

ج‌- صفحه با سوراخ قطاعی 

ح‌- رابطین لبه گرد

خ‌- صفحه روزنه دار یكپارچه با جریان سنج 

د‌- گستردگی میدان اندازه گیری جریان سیالات 

ذ‌- حامل صفحه های روزنه دار

ر‌- محاسن و معایب صفحه های سوراخدار

ز‌- انواع اتصالات شیر اریفیس

س‌- انشعابات فشار 

ش‌- لوله وونچوری 

 

4)عملكرد شیرهای خودكار كنترل عددی 

 

5)سیستمهای هشداردهنده 

1)تعایف 

2)ملاحظات طراحی 

    1-2 اعتبار 

    2-2 ارتباط فنی 

    3-2 نیازهای فنی

    4-2 طبقه بندی

 3)آنالیز وكاهش آلارم

1-3   دسته بندی آلارمها

2-3  غلبه بر آلارمها

3-3   درختهای آلارم

4-3   روش احتمالات 

4) دستگاههای هشدار دهنده 

5)نشان دهنده های آلارم نوع VDU

6)نحوه برخورد با آلارمها

6- نمایشگرهای كامپیوتری 

1-آشنایی

2- روشهای طراحی و مكانهای نمایش اطلاعات 

 

7- الكتریكی برای IوC

1- نیازمندیهای منابع تغذیه

2- ACبا فركانس HZ50

      1-2  ادوات ابزار دقیق با باطری پشتیبان 

      2-2  سیستم های مرسوم برای منبع تغذیه ابزار دقیق با باطری پشتیبان

      3-2 عملكرد ابزار دقیق با باطری پشتیبان

3- منابع تغذیه DC

      1-3 استفاده از منابع تغذیه DC در تجهیزات و ابزار دقیق

      2-3 باطریهای 110و48 ولت 

      3-3 منابع  DCدیگر 

4- دلایل و لزوم طراحی تجهیزات الكترنیكی

     1-4 تغییرات منبع تغذیه

     2-4 قطعی های قابل تحمل 

     3-4 نویز میخی شكل و حالتهای گذرا 

5-منابع تغذیه داخلی در تجهیزات كنترل و ابزار دقیق

6- سیستم منبع تغذیه نوعی برای كنترل و ابزار دقیق

7-سیم كش سیستم كنترل و ابزار دقیق و اتصال زمین 

كلیات 

ترمینال بندی

خصوصیات الكتریكی كابلهای كنترل و ابزار دقیق

وسایل كنترل و ابزار دقیق

           1-4 احتیاج به 

          2-4  اتصال زمین یك نقطه ای 

          2-1 اصول كلی بهره برداری 

          3-1 ملاحظاتی در مورد مقاومت مدار و منبع تغذیه

          4-1 راههای نصب نوعی

 

9.سیگنالهای دریافت شده از دستگاههای دیجیتال

         1-2 انواع سیگنالهای دیجیتال

         1-2 ولتاژ و جریان عملیاتی 

         1-2حالتهای كنتاكت 

         1-2خصوصیات سیگنالهای ورودی دیجیتال نوعی 

 

8-تداخل با تجهیزات كنترل و ابزار دقیق

1.سطوح قدرت سنسورها و مبدلها 

2.اثرات تداخل 

3. تداخل Hz50

1-3 كوپلاژ مغناطیسی 

2-3 كوپلاژ الكترواستاتیكی 

4.طراحی تقویت كننده ها برای حذف تداخل 

5. تداخل فركانس های رادیویی RFIوسازگاری الكترومغناطیسی EMC 

9 - سیگنالهای دریافت شده از دستگاههای دیجیتال 

 

 10- كنترل محیطی 

نیازمندیها 

طراحی تجهیزات

 

11- كنترل سیستم ها توسط PLC 

 

12- بررسی یك نمونه سنسور موقعیت زاویه ای مطلق

 

لینک کمکی